Ansvar og garanti

Ansvar og garanti: Oplysning om ansvar og garanti ifølge Bekendtgørelsen om formidling m.v. ved salg af fast ejendom.

Titlen ”Ejendomsmægler” er en beskyttet titel, som kun må benyttes af personer, der er registrerede i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, www.erhvervsstyrelsen.dk.

Lützau og de ansatte ejendomsmæglere har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring, Langebrogade 3F, 1411 København K, tlf.nr. 33 36 95 95, e-mail: claim-dk@hdi-specialty.com eller www.hdi.global/dk. Forsikringen er tegnet via Dansk ejendomsmæglerforening som en kollektiv ansvars- og garantiforsikring og dækker formidling af ejendomme beliggende i Danmark.

Lützau og de ansatte ejendomsmæglere er medlemmer af Dansk ejendomsmæglerforening, www.de.dk
Til opfyldelse af Lov om omsætning af fast ejendom § 21 gives disse oplysninger:
Samarbejdsaftaler hvor der ydes provision, vederlag og rabat er følgende:
Willis Insurance Agency i samarbejde med Alm. Brand og Dansk Boligforsikring A/S samt forsyningsselskaberne Strømlinet og Modstrøm.

Persondatapolitik